Hello and welcome to KEL Web Site!

Poštovani posetioci,

na našem web sajtu ćete dobiti većinu informacija koje se odnose na rad Katedre. Katedra za elektroniku se nalazi u sastavu Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

   Osnovne delatnosti Katedre za elektroniku su:
1. održavanje nastave na svim nivoima studija,
2. naučnoistraživački rad i
3. saradnja sa privredom.

   Na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, Katedra izvodi nastavu na sledećim nivoima studija:
1. na osnovnim akademskim studijama, smer Mikroračunarska
    elektronika
,

2. na master akademskim studijama, studijske grupe Embeded sistemi
    i algoritmi
, Mikroelektronika i Primenjena elektronika,
3. na doktorskim akademskim studijama,
4. na specijalističkim akademskim studijama i
5. na specijalističkim strukovnim studijama.

   Na osnovnim strukovnim studijama, Katedra izvodi nastavu na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije.

   Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja obratite nam se putem email adrese: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

S poštovanjem,                  
Šef Katedre za elektroniku

Read more...
 

  All news