Uvod u elektroniku (Mehatronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H206
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+1

Nastavnik:

 

Asistenti:

dr Mirjana Damnjanović, vanredni profesor  
dr Mirjana Damnjanović, vanredni profesor
   

     
Konsultacije:   Konsultacije:
utorak: 13:00-14:00   utorak: 13:00-14:00
petak:  12:00-13:00   petak:  12:00-13:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Uvod u elektroniku odvija se u toku III semestra na studijskom programu za Mehatroniku.

Način polaganja ispita

Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum obično se održava posle šeste nedelje nastave, a drugi nakon završetka nastave u tekućem semestru. Oba kolokvijuma se sastoje od 5 teorijskih pitanja i 3 zadatka.

Ukoliko se kolokvijumi ne polože, ispit se može polagati u svakom terminu ispita koji je naznačen na zvaničnom rasporedu ispita na oglasnoj tabli. Ispit se sastoji od 6 teorijskih pitanja i 3 zadatka. Ispit se radi 3 sata.

Materijal za polaganje ispita

Sadržaj predmeta Uvod u elektroniku pokrivaju sledeće knjige:

  1. M. Živanov, "Osnovi elektronike komponente, teorija", FTN, Novi Sad, 2004. (korice)
  2. M. Živanov, "Osnovi elektronike komponente, zadaci", FTN, Novi Sad, 2004. (korice)
  3. M. Živanov, "Elektronika, komponente i pojačavačka kola", FTN, Novi Sad (odgovarajuća poglavlja)
  4. S.Tešić, D.Vasiljević, "Osnovi elektronike", Grosknjiga, Beograd, 1994. (odgovarajuća poglavlja)

Primer za prvi kolokvijum (teorija, zadaci1)

Primer za drugi kolokvijum (teorija, zadaci2)

Primer za ispit (teorija, zadaci3)


Vežbe

  1. laboratorijska vežba
  2. laboratorijska vežba
  3. laboratorijska vežba
  4. laboratorijska vežba


Softver

-Studentska verzija programa MicroCap 7.0
-Prezentacija u vezi sa ovim programskim paketom.

Rezultati ispita i kolokvijuma

 

Prvi nagradni zadatak 2010