Primenjena elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM444
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

 

Nastavnik:

 

Asistenti i saradnici:

dr Miloš Živanov, red. prof.
Vladimir Rajs
Vladimir Milosavljević
Konsultacije:  
sreda: 14:00-15:00 Konsultacije:
četvrtak: 12:00-13:00 radnim danima: 9:00-15:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primenjena elektronika odvija se u toku VII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika a na usmerenju Primenjena elektronika.

Način polaganja ispita:

Ispit se polože preko praktičnih realizacija projekata (koji se rade u grupama od po 4 studenta) i usmene odbrane putem prezentacija. Projekti su prilagođeni postojećim znanjima studenata, sa ciljem da se uradi nekoliko projekata (od lakših u početku do kompleksnijih kasnije). Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (
Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot (link1 i link2).

Cilj predmeta:

 

- Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje praktičnih znanja iz oblasti: primenjene elektronike u industriji, projektovanja savremenih uređaja i sistema, projektovanja autonomnih robota, upravljanja procesima pomoću računara i slično. Nakon uspešnih realizacija projekata studenati su pripremljeni za rešavanje savremenih inženjerskih problema.

Stečena znanja:

 

- projektovanje i izrada el. štampanih ploča (PCB)

- programiranje razvojnog sistema sa PIC i DSP mikrokontrolerima,

- projektovanje i izrada elektronskih uređaja sa PIC i DSP mikrokontrolerima, senzorima, LC displejima i drugim el. komponentama

- projektovanje i praktična realizacija sistema upravljanja elektronskih uređaja pomoću računara

Literatura:

 

  1. M. Verle, "Protel: od šeme do štampane pločice", mikroElektronika.
  2. M. Slankamenac, K. Babković, I. Mezei: Mikrokontroler 8051/8052 - praktikum laboratorijskih vežbi, FTN, Novi Sad, 2007.
  3. M. Verle, "PIC mikrokontroleri", mikroElektronika.
  4. M. Filipović, "Komponente i praktična realizacija elektronskih uređaja", mikroElektronika.

Projekti

 

  1. Zadatak 1
  2. Zadatak 2
  3. Zadatak 3

 

 

 

 

 

 

Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa
Primenjena elektronika slike sa odbrane drugog projekta  (31. Mar 2009)
Snimci sa odbrane trećeg projekta iz primenjene elektronike  (30. Mar 2009)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 2 of 2