Primena senzora i aktuatora (MRE)

 

Specifikacija predmeta:

   
Oznaka predmeta: H311
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3
   
Izvođači nastave:  

 

dr Jovan Bajić, docent

 

dr Laslo Tarjan, docent

   
Konsultacije:   Konsultacije:
zakazivanje preko email-a   zakazivanje preko email-a
bajic@uns.ac.rs   laci@uns.ac.rs

Osnovne informacije:

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena senzora i aktuatora odvija se u toku VI semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika (izborni predmet).

Način polaganja ispita:

Završna ocena formira se na osnovu položenih predispitnihispitnih obaveza. Predispitne obaveze (laboratorijske vezbe) učestvuju sa 30% u završnoj oceni. Ispitne obaveze učestvuju sa 70% u završnoj oceni i mogu se polagati na dva načina: pismenim putem (deo senzora + deo aktuatori) ili kroz realizaciju praktičnog projekta iz oblasti senzora i aktuatora.

Sadržaj/struktura predmeta:

- SENZORI

 1. UVOD U SENZORE I AKTUATORE. Osnovni pojmovi, definicija i podele.  Aktuatori i senzori kao deo SAU. Parametri senzora/aktuatora. Kondicioneri signala. Drajveri (pojačavači/prilagođavači snage). Parametri A/D I D/A konvertora
 2. OSNOVNI PRINCIPI IZGRADNJE SENZORA. Parametarski senzori (rezistivni, induktivni i kapacitivni senzori). Generatorski senzori (piezoelektrični senzori). Senzori na bazi Holovog efekta.
 3. SENZORI ZA MERENJE SILE, PRITISKA I NAPREZANJA. Piezorezistivni efekat (FSR senzori). Merne trake i merne ćelije. Merne šeme sa mernim trakama i primena. Integrisani senzori pritiska.
 4. SENZORI ZA MERENJE TEMPERATURE. Termistori. RTD. Termoparovi. Integrisani senzori temperature
 5. SENZORI ZA MERENJE PROTOKA TEČNOSTI. Pretvaračni na bazi razlike pritisaka. Anemometri. Ultratzvučni (dopler) senzori
 6. OPTIČKI I FIBER-OPTIČKI SENZORI. Senzori blizine i rastojanja. Apsolutni i inkrementalni enkoderi. Senzori slike (CCD i CMOS). Pasivni infracrveni senzori i infracrveni termometri. Uvod u fiber-optičke senzore.
 7. HEMISJKI I MEMS SENZORI. Osnovni koncepti hemijskih senzora. MEMS senzori. Osnovni koncepti MEMS senzora. Savremeni inercijalni senzori (akcelerometri)
- AKTUATORI
 1. ELEKTROMEHANIČKI AKTUATORI. Motor jednosmerne struje sa četkicama, princpi rada, konstrukcija. Motor jednosmerne struje sa stalim magnetom/elektromagnetom. Električni model jednosmernog motora. Motor jednosmerne struje bez četkica. Poređenje motora jednosmerne struje.
 2. ELEKTROMEHANIČKI AKTUATORI. Upravljanje. Odziv brzine motora na odskočnu pobudu. PWM pobuda. Upravljanje motorima jednosmerne struje sa i bez četkica. H-most, elektronska komutacija struje u slučaju motora bez četkica. Servo motor. Primer servo-motora sa ON-OFF regulacijom, mane i koncepti PID regulacije.
 3. ELEKTROMEHANIČKI AKTUATORI. Koračni motori i upravljanje koračnim motorima. Poređenje koračnog i servo motora. Tipovi koračnih motora. Bipolarno i unupolarno upravljanje koračnim motorima. Rad koračnog-motora u režimima punog, polu i mikrokoraka. Prednosti i mane. Upravljenje brzinom koračnog motora i problem preskakanja koraka
 4. OSNOVE SAVREMENIH MIKROAKTUATORA. Piezoelektrični motori. Termalni (SMA) aktuatori. Elektrostatički MEMS motori.
 5. PENUMATSKI I ELEKTROPNEUMATSKI AKTUATORI. Komponente sistema za proizvodnju, pripremu i distribuciju vazduha pod pritiskom. Osnove pneumatskih/elektropneumatski komponenata. Pneumatski aktuatori: cilindri, hvataljke, sisaljke, mišići, ventili. Upravljanje
 

      Lab. Vežbe:

Materijal za pripremu lab. vežbi iz predmeta Primena senzora i aktuatora trenutno je u pripremi. Lab vežbe će se izvoditi na maketi prikazanoj na slici u nastavku.

 

Deo lab. vežbi izvodi se u laboratoriji opremljenoj FESTO DIDACTIC i SMC EDU opremom.

 

Link sa sa snimcima nekih od projekata i takmicenja roboTEC

Link sa prezentacijom izbornog predmeta

 

 

Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa
Zbirka zadataka  (03. Aug 2011)
Uputstva za pisanje projekta  (28. May 2011)
Laboratorijske vežbe  (29. Apr 2009)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 3 of 3