Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta:
Broj ESPB:
Broj casova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

 

Asistenti:

   
 
   
 
     
Konsultacije:   Konsultacije:
četvrtak: 10:00-12:00    

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz

predmeta Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola odvija se u toku VIII semestra

na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije

na studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika, usmerenje Mikroelektronika.

 

Način polaganja ispita

 

 

Materijal za polaganje ispita

Delitelji snage i sprežnici

Antene

Aktivna kola

Teorija i projektovanje ferimagnetskih komponenti

Apsorbujući materijali

 

Vežbe

 Vezba 1

Softver - Instalacije programskih paketa HFSS i Microwave Office

mogu se preuzeti u kabinetu 310 svakog dana od 10:00-12:00

Predavanja

Irina Vendik

Orest Vendik

Rezultati ispita i kolokvijuma