Medicinska elektronika

Specifikacija predmeta:

Oznaka predmeta:    BM117A

Broj ESPB:                  5    

 

Nastavnik:                                                                                          Asistent:

dr Goran Stojanović, redovni profesor                                    dr Nataša Samardžić

   

Obaveštenja:

Laboratorijske vežbe iz Medicinske elektronike na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo počinju u sredu 16.11.2016. 

po sledećem rasporedu:

Grupa 1: 15:30-17:00 laboratorija F313

Grupa 2: 17:00-18:30 laboratorija F313

i  održavaće se svake srede u datim terminima do kraja zimskog semestra.

 

Prvi kolokvijum iz Medicinske elektronike na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo je zakazan za utorak 22.11.2016. od 14h-16h u učionici 107.

Drugi kolokvijum iz Medicinske elektronike na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo je zakazan za utorak 17.01.2017. od 14h-16h u učionici 107

Polaganje računarskih vežbi (GATE softver) je zakazano za utorak 24.01.2017.  u laboratoriji F313 prema sledećem rasporedu:

Grupa 1: od 14:00-16:00

Grupa 2: od 16:00-18:00

 

Laboratorijske vežbe iz Medicinske elektronike

Uputstva za vežbe su na raspolaganju za download:

vežba 1

vežba 2

vežba 3

vežba 4

vežba 5

vežba 6

Softver koji se koristi na vežbama:

Vežba 1

Vežba 2

Audacity možete skinuti na sajtu:

Web sajt Audacity