Medicinska elektronika

Specifikacija predmeta:

Oznaka predmeta:    BM117A

Broj ESPB:                  5    

 

Nastavnik:                                                                                          Asistent:

dr Goran Stojanović, redovni profesor                                    dr Nataša Samardžić

   

Obaveštenja:

Prvi kolokvijum iz predmeta Medicinska elektronika školska godina 2017/2018 biće održan u nedelju 26.11.2017.  u učionicama 205 i 208 od 17:00-20:00.

 

 

Laboratorijske vežbe iz Medicinske elektronike

 

Laboratorijske vežbe iz Medicinske elektronike u školskoj 2017/2018 godini počinju od ponedeljka 13.11.2017. u sledećim terminima:

Termin 1 (T1): Ponedeljak 12:30-14:00  laboratorija F313

Termin 2 (T2): Ponedeljak 14:15-15:45 laboratorija F313

Termin 3 (T3): Ponedeljak 18:00-19:30 laboratorija F313

Termin 4 (T4): Četvrtak 12:30-14:00  laboratorija F313

 

Laboratorijske vežbe će se održavati u istim terminima do kraja zimskog semestra.

Spisak studenata po grupama za lab. vežbe možete preuzeti ovde.

 

 

Uputstva za vežbe su na raspolaganju za download:

vežba 1

vežba 2

vežba 3

vežba 4

vežba 5

vežba 6

Softver koji se koristi na vežbama:

Vežba 1

Vežba 2

Audacity možete skinuti na sajtu:

Web sajt Audacity