Uvod u elektroniku

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E122
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2+1

Nastavnik:

 

Asistenti:

dr Goran Stojanović, redovni profesor
 
dr Nataša Samardžić
   

     
Konsultacije:   Konsultacije:
utorak: 13:00-14:00   ponedeljak: 11:00-12:30
    sreda: 11:00-12:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Uvod u elektroniku odvija se u toku III semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije na studijskim grupama Mikroračunarska elektronika, Merenja i instrumentacija i Elektroenergetika.

Način polaganja ispita

Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum obično se održava posle šeste nedelje nastave, a drugi nakon završetka nastave u tekućem semestru. Oba kolokvijuma se sastoje od 5 teorijskih pitanja i 3 zadatka.

Ukoliko se kolokvijumi ne polože, ispit se može polagati u svakom terminu ispita koji je naznačen na zvaničnom rasporedu ispita na oglasnoj tabli. Ispit se sastoji od 6 teorijskih pitanja i 3 zadatka. Ispit se radi 3 sata.

Materijal za polaganje ispita

Sadržaj predmeta Uvod u elektroniku pokrivaju sledeće knjige:

  1. M. Živanov, "Osnovi elektronike komponente, teorija", FTN, Novi Sad, 2004. (korice)
  2. M. Živanov, "Osnovi elektronike komponente, zadaci", FTN, Novi Sad, 2004. (korice)
  3. M. Živanov, "Elektronika, komponente i pojačavačka kola", FTN, Novi Sad (korice) (odgovarajuća poglavlja)
  4. S.Tešić, D.Vasiljević, "Osnovi elektronike", Grosknjiga, Beograd, 1994. (korice) (odgovarajuća poglavlja)


Laboratorijske vežbe

  1. laboratorijska vežba
  2. laboratorijska vežba
  3. laboratorijska vežba
  4. laboratorijska vežba

Uputstvo za korišćenje digitalnog osciloskopa. 

Video uputstvo za korišćenje digitalnog osciloskopa. 

 


Softver

-Studentska verzija programa PSpice (disketa1, disketa2)
-Studentska verzija PSpice 9.1 (link)
-Prezentacija u vezi sa ovim programskim paketom.