Primena elektronike u industriji

 

Specifikacija predmeta

 

Oznaka predmeta:

 EM523

Broj ESPB:

 4

Broj časova aktivne nastave nedeljno:

 2+2

images/Diplomski.pdf

 

 

Nastavnik:

 

 

Asistenti i saradnici:

dr Vladimir Rajs, docent

 

 BSc Arbanas Miloš, BSc Marko Vasiljević-Toskić, BSC Milan Bodić

Konsultacije:

 

Konsultacije:

petak: 11:00-12:00

 i zakazivanje preko emaila: vladimir@uns.ac.rs

 

zakazivanje preko emaila:

milos.arbanas@gmail.com, 

milanbodic122@gmail.com,

markovasiljevictoskic@gmail.com

     

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena elektronike u industriji odvija se u toku I semestra na master studijama, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika usmerenja Primenjena elektronika

 
Način polaganja ispita:

Predmet se polaže preko seminarskih radova(predispitne obaveze koje nose 30%) i radu na realizacijama praktičnih projekata u saradnji sa industrijom.
Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom, koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:

               Prezentaciju

               Demonstraciju

               Dokumentaciju

Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot

Tokom semetra u nastavi se aktivnio koristi elektronski servis FTN-a Laboratorija za učenje na daljinu sa platformom Moodle. Svaki student koji pohađa kurs dobije korsničko ime i lozinku za pristup sajtu.

Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u industriji. Obrađuju se sledeće oblasti:

-       Analogne komponente u industriji

-       Primena mikrokontrolera

-       Primena računara u industriji

-       Napajanja u industrijskim sistemima

-       Optoelektronski senzori

-       Primena radio komunikacija u industriji

-       Softveri za prikupljanje i obradu (akviziciju) podataka

-       Protokoli za komunikaciju

-       Simulacije proizvodnih procesa

-       Rad u realnom vremenu

-       Alternativni izvori napajanja

-       GSM/GPRS prenos podata

U okviru laboratorijskih vezbi radi se na specijalnim akvizicionim razvojnim sistemima sa Telitovim GSM/GPS modemima. Poseban akcenat se stavlja na upravljanje sistema putem SMS-a  i GPRS prenosom podataka. U okviru kursa obavezan je rad sa senzorima i sistemima koji imaju različite protokole za komunikaciju : I2C, SPI, RS485…

Literatura:

1. Primena Elektronike u Industriji, WUS Austria, M. Živanov, Ž. Mihajlović, V. Rajs, V. Milosavljević

2. The Circuit Designer's Companion, Second Edition (EDN Series for Design Engineers)   (Paperback), Tim Williams, # ISBN-10: 0750663707

3. PCB Design for Real-World EMI Control (The Springer International Series in Engineering and Computer Science) (Hardcover), Bruce Archambeault,  # ISBN-10: 1402071302 
4. Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (Hardcover), Sergio Franco, # ISBN-10: 0072320842

5. Analog Circuits (World Class Designs) (World Class Designs) (Paperback), Robert Pease, # ISBN-10: 0750686278


 
Projekti i diplomski radovi vezani za oblast Primena elektronike u industriji

 Stevan Srećkov Stanica ekstremno niske potrošnje za merenje parametara životne sredine i njihovo slanje korisniku putem sms poruke

 Dejan Nađ Prenos određenih parametara životne sredine putem Wifi mreže

Maksim Radmanović Prikupljаnje i obrаdа podаtаkа sа kаpаcitivnog interfejsа pomoću virtuаlnog instrumentа

Saša Karanović Pametna kuća -  Senzorska mreža i automatizacija