Primena elektronike u industriji

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta:  
Broj ESPB:  
Broj časova aktivne nastave nedeljno:  

 

Nastavnik:

 

Asistenti i saradnici:

dr Miloš Živanov, red. prof.   mr Miloš Slankamenac, asistent
    Vladimir Milosavljević, saradnik
    dipl ing Vladimir Rajs
    dipl ing ŽivoradMihajlović
Konsultacije:
sreda: 14:00-15:00 Konsultacije:
četvrtak: 12:00-13:00 radnim danima: 10:00-15:00

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena elektronike u industriji odvija se u toku IX semestra na master studijama, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika. Više detalja o predmetu možete pogledati ovde.

Način polaganja ispita:

Predmet se polaže preko seminarskih radova i radu na realizacijama praktičnih projekata u saradnji sa industrijom. Deo predmeta je uradjen u formi učenja na daljinu (e-learning).


Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u industriji. Obrađuju se sledeće oblasti:

- Analogne komponente u industriji
- Primena mikrokontrolera
- Primena računara u industriji
- Napajanja u industrijskim sistemima
- Optoelektronski senzori
- Primena radio komunikacija u industriji
- Softveri za prikupljanje i obradu (akviziciju) podataka
- Razvojna okruženja za mikrokontrolere
- Protokoli za komunikaciju
- Simulacije proizvodnih procesa
- Rad u realnom vremenu


Literatura:

1. Primena Elektronike u Industriji, WUS Austria, M. Živanov, Ž. Mihajlović, V. Rajs, V. Milosavljević

2. The Circuit Designer's Companion, Second Edition (EDN Series for Design Engineers)   (Paperback), Tim Williams, # ISBN-10: 0750663707

3. PCB Design for Real-World EMI Control (The Springer International Series in Engineering and Computer Science) (Hardcover), Bruce Archambeault,  # ISBN-10: 1402071302
4. Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (Hardcover), Sergio Franco, # ISBN-10: 0072320842

5. Analog Circuits (World Class Designs) (World Class Designs) (Paperback), Robert Pease, # ISBN-10: 0750686278


 
Projekti