Algoritmi u projektovanju digitalnih kola visokog stepena integracije

 

 

Nastavnici:

dr Staniša Dautović

kancelarija: Blok F, 1.sprat, kabinet 116
telefon: 485-2582
e-mail:
dautovic (at) uns.ac.rs

Saradnici:

mr Vuk Vranjković

e-mail: bykbpa (at) gmail.com

Predavanja iz predmeta Algoritmi u projektovanju digitalnih kola visokog stepena integracije:

Predavanje 1. Uvodno predavanje

Predavanje 2. Osnovni pojmovi iz algoritamske teorije grafova

Predavanje 3. Opštenamenski postupci u kombinatornoj optimizaciji

Predavanje 4. Klasterisanje (Clustering)

Predavanje 5. Particionisanje (Partitioning)

Predavanje 6. Razmeštanje (Placement)

Predavanje 7. Planiranje osnove (Floorplanning)

Predavanje 8. Rutiranje bazirano na problemu Štajnerovog stabla (Steiner Routing Algorithms)

Predavanje 9. Rutiranje "u lavirintu" (Maze Routing Algorithms)

Predavanje 10. Istovremeno rutiranje više mreža (Multi-net Routing)

Predavanje 11. Rutiranje unutar kanala (Channel Routing)

 

Vežbe iz predmeta Algoritmi u projektovanju digitalnih kola visokog stepena integracije:

Vežba 1. Klasterisanje (Clustering)

Vežba 2. Particionisanje (Partitioning)

Vežba 3. Razmeštanje (Placement)

Vežba 4. Planiranje osnove (Floorplanning)

Vežba 5. Rutiranje bazirano na problemu Štajnerovog stabla (Steiner Routing)

Vežba 6. Rutiranje "u lavirintu" (Maze Routing)

Vežba 7. Istovremeno rutiranje više mreža (Multi-net Routing - Steiner Min-Max Tree algoritam)

 

Spisak oblasti i ispitnih pitanja

 

Linkovi

1. MatlabBGL biblioteka grafovskih funkcija.

 

Literatura

1. Sung Kyu Lim, Practical Problems in VLSI Physical Design Automation, Springer, 2008.

2. Naveed A. Sherwani, Algorithms for VLSI Physical Design Automation, Third edition, Kluwer Academic Publishers, 2002.

3. Sabih H. Gerez, Algorithms for VLSI Design Automation, John Wiley & Sons Ltd, 1999, (updated with corrections 2005).

4. Charles J. Alpert, Dinesh P. Mehta and Sachin S. Sapatnekar (Editors), Handbook of Algorithms for Physical design Automation, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009.