Digitalna elektronika (Mehatronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H209
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2+1

Nastavnik:

 

Asistenti:

dr Mirjana Damnjanović, vanredni profesor  
dr Milan Lukić, asistent
   

     
Konsultacije:    
utorak: 13:00-14:00    
petak:  12:00-13:00    

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Digitalna elektronika odvija se u toku IV semestra na studijskom programu za Mehatroniku.

Način polaganja ispita

Ispit se može položiti preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum obično se održava posle šeste nedelje nastave, a drugi nakon završetka nastave u tekućem semestru. Oba kolokvijuma se sastoje od 5 teorijskih pitanja i 3 zadatka.

Ukoliko se kolokvijumi ne polože, ispit se može polagati u svakom terminu ispita koji je naznačen na zvaničnom rasporedu ispita na oglasnoj tabli. Ispit se sastoji od 7-9 teorijskih pitanja i 3 zadatka. Ispit se radi 3 sata.

Materijal za polaganje ispita

Sadržaj predmeta Uvod u elektroniku pokrivaju sledeće knjige:

 1. L. Nađ, "Skripta iz digitalne elektronike", FTN, Novi Sad.
 2. Mirjana Damnjanović, Laslo Nađ: Zbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2007. (korice)
 3. Laslo Nađ, Mirjana Damnjanović: Praktikum za računarske vežbe iz digitalne elektronike, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2007. (korice)
 4. S.Tešić, D.Vasiljević, "Osnovi elektronike", Grosknjiga, Beograd, 1994. (odgovarajuća poglavlja)

 

Okvirni spisak teorijskih pitanja (prvi deo, drugi deo)

Primer za prvi kolokvijum (teorija1, zadaci1)

Primer za drugi kolokvijum (teorija2, zadaci2, zadatak)

Primer za ispit (teorija3, zadaci3)

 

Vežbe

 1. laboratorijska vežba
 2. laboratorijska vežba
 3. laboratorijska vežba
 4. laboratorijska vežba
 5. laboratorijska vežba
 6. računarska vežba
 7. računarska vežba


Softver

-Studentska verzija programa MicroCAP 7.0 (link)
-Prezentacija u vezi sa ovim programskim paketom.

Rezultati ispita i kolokvijuma