Teorija električnih kola

Nastavnici:

dr Ladislav Novak, red. prof.

kancelarija: Blok F, 2.sprat, kabinet 201
telefon: 485-2549
e-mail:
ladislav (at) uns.ac.rs

Asistenti:

dr Staniša Dautović, docent

kancelarija: Blok F, 1.sprat, kabinet 116
telefon: 485-2582
e-mail:
dautovic (at) uns.ac.rs

 

 

 

Materijal za polaganje ispita

I kolokvijum iz TEK-a, 2008-09.

Vežbe 2015/2016

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Vežba 2 i 3 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI
(NAPOMENA: Vežbe 2 i 3 se rade u jednom terminu tj. na jednom dvočasu, a ne na dva dvočasa kako piše u PDFu za pripremu)

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA ZA NADOKADU:

Svaki student maksimalno može imati jednu ne urađenu vežbu kako bi mu se priznale laboratorijske vežbe!
Popravak ocenjenih vežbi (popravljanje ocene) nije moguć!
Termin za nadoknadu je 27.01.2016. od 7h do 12h (prva tri redovna termina kao i do sada po rasporedu)
Svi koji žele da rade nadoknadu vežbi treba da posalju mail na stefan.mijic@uns.ac.rs sa brojem indeksa, imenom i prezimenom, terminom u kome će nadoknaditi vežbu i koju vežbu nadoknađuju!
Grupa 24 u petak 29.01.2016. radi 9. vežbu.

Vežbe

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Priprema za prvu vežbu (TEK_VEZBA_1.pdf ) i rešenje prvog zadatka (TEK_VEZBA_1_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 2 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje

Priprema za drugu i treću vežbu (TEK_VEZBE_2_i_3.pdf i TEK_VEZBE_2_i_3_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 3 : LVN RLC kola u t-domenu: izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Priprema za četvrtu vežbu (TEK_VEZBA_4.pdfTEK_VEZBA_4_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Priprema za petu vežbu (TEK_VEZBA_5.pdf i TEK_VEZBA_5_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Priprema za šestu vežbu (TEK_VEZBA_6.pdf i TEK_VEZBA_6_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Priprema za sedmu vežbu (TEK_VEZBA_7.pdf, TEK_VEZBA_7_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_7_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Priprema za osmu vežbu (TEK_VEZBA_8.pdf, TEK_VEZBA_8_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_8_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija

Priprema za devetu vežbu (TEK_VEZBA_9.pdf, TEK_VEZBA_9_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_9_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.