Teorija električnih kola

Nastavnici:

dr Ladislav Novak, red. prof.

kancelarija: Blok F, 2.sprat, kabinet 201
telefon: 485-2549
e-mail:
ladislav (at) uns.ac.rs

Asistenti:

dr Staniša Dautović, docent

kancelarija: Blok F, 1.sprat, kabinet 116
telefon: 485-2582
e-mail:
dautovic (at) uns.ac.rs

 

 

 

Materijal za polaganje ispita

I kolokvijum iz TEK-a, 2008-09.

Vežbe 2017/2018

Raspored lab. vežbi možete preuzeti ovde. Mole se studenti da se pridržavaju rasporeda. Ukoliko niste na spisku, javite se mejlom na andrea.erdeljan@uns.ac.rs.

Vežbe 2015/2016

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Vežba 2 i 3 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI
(NAPOMENA: Vežbe 2 i 3 se rade u jednom terminu tj. na jednom dvočasu, a ne na dva dvočasa kako piše u PDFu za pripremu)

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA ZA NADOKADU:

Svaki student maksimalno može imati jednu ne urađenu vežbu kako bi mu se priznale laboratorijske vežbe!
Popravak ocenjenih vežbi (popravljanje ocene) nije moguć!

Vežbe

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Priprema za prvu vežbu (TEK_VEZBA_1.pdf ) i rešenje prvog zadatka (TEK_VEZBA_1_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 2 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje

Priprema za drugu i treću vežbu (TEK_VEZBE_2_i_3.pdf i TEK_VEZBE_2_i_3_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 3 : LVN RLC kola u t-domenu: izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Priprema za četvrtu vežbu (TEK_VEZBA_4.pdfTEK_VEZBA_4_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Priprema za petu vežbu (TEK_VEZBA_5.pdf i TEK_VEZBA_5_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Priprema za šestu vežbu (TEK_VEZBA_6.pdf i TEK_VEZBA_6_RES_ZAD_1.m)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Priprema za sedmu vežbu (TEK_VEZBA_7.pdf, TEK_VEZBA_7_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_7_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Priprema za osmu vežbu (TEK_VEZBA_8.pdf, TEK_VEZBA_8_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_8_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija

Priprema za devetu vežbu (TEK_VEZBA_9.pdf, TEK_VEZBA_9_RES_ZAD_1.m i TEK_VEZBA_9_RES_ZAD_1_SIMULINK.mdl)

Zadatak za studente generacije 2008/09.