OSS-ET: Razvojni alati u elektronici i telekom. 1

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI02
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

dr Kalman Babković, docent

mr Milan Nikolić, predavač

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta "Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 1" odvija se u toku I semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektronika i telekomunikacije.

Praktikum za laboratorijske vežbe:

Prateći materijali sa predavanja:

Razna dodatna uputstva:

KBGI biblioteka:

 Projekti: