OSS-ET: Elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI09
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

dr Dalibor Sekulić ,docent

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta "Elektronika" odvija se u toku II semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektronika i telekomunikacije.

 

Materijal za laboratorijske vežbe

 

Materijal za polaganje ispita

Skripta (radna verzija, 27. mart 2015.)

Dopuna skripte - izrada elektronskih kola (verzija 24. maj 2016.)

Zadaci sa vežbi (kompletno, neprovereno: 30.5.2016.)