OSS-ET: Razvojni alati u elektronici i telekom. 3

Osnovne informacije o predmetu

Šifra predmeta:  ETI13

ESPB poena: 7

Fond časova: 3 + 3

Predmetni nastavnik: dr Kalman Babković

Na ovom predmetu u sklopu nastave izvodi se:

  • Predavanja
  • Računarske vežbe

Način polaganja ispita:

  • Rad na računarskim vežbama se ocenjuje i na taj način se može skupiti do 50 poena
  • U ispitnim rokovima se polaže test na kom je moguće osvojiti do 20 poena - zahteva se osvajanje barem 10 poena da bi se ispit položio
  • Moguće je raditi samostalni projekat čime je moguće osvojiti do 30 poena - ovaj deo nije obavezan
  • Redovnim posećivanjem predavanja i vežbi može se ostvariti još 10 poena

Literatura:

Pripreme za računarske vežbe

Dodatni materijal za laboratorijske vežbe