OSS-ET: Mikroračunarska elektronika
 
Specifikacija predmeta
 
Oznaka predmeta: ETI16
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

mr Milan Nikolić, predavač

 

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Mikroračunarska elektronika odvija se u toku IV semestra na Osnovnim strukovnim studijama, Elektronika i telekomunikacije.

Način polaganja ispita

Ocenu ispita sačinjavaju bodovi skupljeni na vežbama (40), evidentiranom obaveznom prisustvu na predavanjima (5), evidentiranom obaveznom prisustvu na vežbana (5), kao i prvom (25 bodova) i drugom (25 bodova) delu završnog ispita.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

Predavanja

Školski mikroračunar Edulent: (pdf)

Arhitektura mikroprocesora (pdf)

Organizacija memorije (pdf)

Prekidi (pdf)

Hardversko povezivanje (pdf)

Asinhrona komunikacija (pdf)

ROM memorija (pdf)

RAM memorija (pdf)

Masovna memorija (pdf)

USB komunikacija (pdf)

Uputstvo za 8051 (pdf)

 

Vežbe

Edulent::

Simulator (Windows program)

Zadaci za vežbe (pdf)

8051:

Upoznavanje sa i8051 i uvodne vežbe (pdf), asembler

Prva vežba (pdf) i okvir rešenja, asembler

Treća vežba (pdf)

Četvrta vežba (pdf)

Keil razvojno okruženje (pdf)

Simulator i uputstvo za KEL maketu

================================

Primeri projekata (pdf)

Spisak ispitnih pitanja (pdf)

 ===============================

 Broj predispitnih poena za školsku 20178./2018. godinu (pdf)