Osnovi elektronike (Biomedicina)

Nastavnik:                                                                                                             Asistent:

dr Goran Stojanović, redovni profesor                                                         dr Nataša Samardžić

 

Materijal sa predavanja:

1. Uvodni čas