Osnovi elektronike (Biomedicina)

Nastavnik:                                                                                                             Asistent:

dr Goran Stojanović, redovni profesor                                                         dr Nataša Samardžić

 

Materijal sa predavanja:

1. Uvodni čas

 

Način polaganja ispita

Ispit se može polagati preko 2 kolokvijuma. Prvi kolokvijum se obično održava nakon 6. nedelje semestra, a drugi u poslednjoj nedelji semestra, a pre junskog ispitnog roka. 

U  junskom ispitnom roku moguće je popravljati: 1) ceo prvi kolokvijum, 2) ceo drugi kolokvijum, 3) ceo ispit (i prvi i drugi kolokvijum). Posebno polaganje teorijskog dela i zadataka (dela sa vežbi) nije moguće.

U svim narednim ispitnom rokovima,  moguće je polagati samo ceo ispit.