Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM305A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Predavanja:

dr Ivan Mezei, vanr. prof.

Vežbe:

dr Milan Lukić, docent

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz izbornog predmeta Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

Predavanja (2017/2018)

 

Uvod u mikrokontroler MCS51.

 

1. predavanje - Softver mikrokontrolera i embedded sistema; Organizacija, struktura i tipovi C fajlova

- U/I portovi

 

2. predavanje - Memorijski modeli i preprocesor

- Tajmer 2 kod x51

 

3. predavanje - Strukture, unije, memorijsko mapiranje.

- Upoznavanje sa c8051f340 

 

4. predavanje - Rad sa petljama i uslovno izvršavanje

- Podsetnik u vezi serijske komunikacije

-UART0/1 kod C8051f340

 

5. predavanje - Logičke operacije

- Rad sa matričnom tastaturom, debouncing.

  

6. predavanje - Prekidi

 

7. predavanje - Super petlja i FIFO baferi

 

8. predavanje - Softverske mašine stanja

 

9. predavanje - Kooperativni operativni sustemi za rad u realnom vremenu

 

10. predavanje - Preemptive operativni sistemi za rad u realnom vremenu

-USB magistrala

 

Spisak pitanja.

 

 

 

Vežbe  (2017/2018)

 

1. vežba - Programiranje KEL makete u razvojnom okruženju Keil μVision (PDF

 

2. vežba - Tajmeri, prekidi i funkcije za upravljanje vremenom (novi PDF i stari PDF

 

3. vežba - Mikrokontroler C8051F340 (PDF)

 

4. vežba - Serijski port i funkcije za serijsku komunikaciju (PDF)

 

5. vežba - Ulazno/izlazni portovi i matrična tastatura (PDF)

 

6. vežba - TFT displej 1.44" (PDF)

 

7. vežba - A/D konverzija i analogni džojstik (PDF)

 

 

 

Predavanja (do 2017)

  

Vežbe (do 2017)

 

 

 

 

Dodatni materijali

 

C51 bootloader.

Real-Time operativni sistem FEMTOS (zip) - Funkcionalni Edukativni Multi-Tasking Operativni Sistem.

Ulazno/izlazni (zip) podsistem.

Multipleksni displej i tastatura (zip)

Simulator makete (V1.57) za laboratorijske vežbe (za Keil C51 kompajler).

Uputstvo za simulator.

C8051F340 template - šablon za kreiranje projekata za Keil uVision IDE (ZIP)

C8051F340 datashet (PDF)

C8051F340 USB bootloader aplikacija (ZIP)

Biblioteka za rad sa UART-om (ZIP)

TFT 1.44" demo (ZIP)

TFT 1.44" primer sa bitmapama (ZIP)

TFT 1.44" + dzojstik demo (ZIP)

Serijski terminal

Program za konverziju slike u look-up tabelu (EXE)


Dodatno:

Debouncing u VHDL-u.

FEMTOS_FSM - Kooperativni sistem realizovan primenom mašine konačnih stanja