OSS-ET: Sistemi za rad u realnom vremenu
taking_notes.jpg

Studije: Osnovne strukovne studije

 

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

 

Program: OSS - Elektronika i telekomunikacije 

 

Predmet: Sistemi za rad u realnom vremenu

 

Semestar: V

 

Fond časova: 2+3

 

Predavanja: utorkom od 16:00 do 17:30, učionica F313

Vežbe: četvrtkom od 17:00 do 19:30, učionica F317 

 

Nastavnik 

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs

 

 

Ocenjivanje

 

Teorija: 40 poena

Lab vežbe: 60 poena (poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama su predispitna obaveza)

U toku semestra će biti organizovan kolokvijum na kojem će studenti moći da polažu gradivo sa predavanja. Isto gradivo će moći naknadno da se polaže ili popravlja u ispitnim rokovima, dok se poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama mogu popravljati tek naredne školske godine.

Dodatni materijal

Dodatni materijal koji može biti od pomoći, ali nije obavezan materijal:

1) Skripta iz predmeta "Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu"

2)  Linux Device Drivers knjiga (na engleskom jeziku) pokriva celu oblast razvoja drajvera na Linux operativnom sistemu i preporučuje se studentima kao dodatna literatura.

Radni kalendar (po nedeljama)

Radna nedelja Predavanja Laboratorijske vežbe
1 Embedded sistemi i real-time sistemi (ppt) /
2 Uvod u real-time operativne sisteme (RTOS) (pptpdf)

Linux operativni sistem (desktop okruženje, osnovni alati, tekst editori i kompajleri, shell skripte)

Makefile
 3 Procesi (pptpdf

Razvojno okruženje LPC2468 OEM

Primer aplikacije sa komentarima

Dokumentacija za PCA9532

LPC2468OEM_schematic

LPC2468OEM_BaseBoard_schematic

4 Sinhronizacija i deljenje resursa (pdf)  Ocenjivanje : Jednostavna aplikacija sa tasterima i LED diodama.

Makefile.txt

 

(promeniti mu naziv u Makefile jer nije bilo moguce uploadovati ga sa nazivom Makefile)

Uputstvo za kompajliranje i pokretanje aplikacije

5 Linux OS -  drajveri i moduli  Linux kernel i moduli; upoznavanje sa drajverima na primeru drajvera za ADC(LPC2468 datasheet)
6

RTOS-napredni kernel objekti (pdf)

Redovi poruka u Linux-u (zip)

Modifikacija ADC drajvera, vežba

7 Upravljanje memorijom u real-time operativnim sistemima(pdfppt)  Ocenjivanje
8 Problemi u dizajniranju real-time operativnih sistema (pdfppt) 

LCD i njegova funkcionalnost (SSD1289 datasheet, QLCD sematik)

 

9 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (I/O operacije  Ocenjivanje (LCD drajver))
10 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (Rad sa stringovima  Zadatak 1: GCC aplikacija za rad sa stringovima i serijskim portom 
11 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa serijskim portom Zadatak 1: GCC aplikacija za rad sa stringovima i serijskim portom 
12 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa mrežnim aplikacijama, klijent/server struktura) Zadatak 2: GCC klijent/server aplikacija
13 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa mrežnim aplikacijama, klijent/server struktura nastavak) Zadatak 2: GCC klijent/server aplikacija
14 Teorijski kolokvijum  Zadatak 2: GCC klijent/server aplikacija

 Napomena: crvenom bojom u tabeli iznad su označena predavanja koja su podrška za vežbe-gradivo predavano tih nedelja neće dolaziti na teorijskim kolokvijumima.

Spisak ispitnih pitanja