OSS-ET: Sistemi za rad u realnom vremenu

Studije: Osnovne strukovne studije

 

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

 

Program: OSS - Elektronika i telekomunikacije 

 

Predmet: Sistemi za rad u realnom vremenu

 

Semestar: V

 

Fond časova: 2+3

 

Predavanja: utorkom od 16:00 do 17:30, učionica F313

Vežbe: četvrtkom od 17:00 do 19:30, učionica F317 

 

Nastavnik 

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs

 

 

Ocenjivanje

 

Teorija: 40 poena

Lab vežbe: 60 poena (poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama su predispitna obaveza)

U toku semestra će biti organizovan kolokvijum na kojem će studenti moći da polažu gradivo sa predavanja. Isto gradivo će moći naknadno da se polaže ili popravlja u ispitnim rokovima, dok se poeni osvojeni na laboratorijskim vežbama mogu popravljati tek naredne školske godine.

Dodatni materijal

Dodatni materijal koji može biti od pomoći, ali nije obavezan materijal:

1) Skripta iz predmeta "Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu"

2)  Linux Device Drivers knjiga (na engleskom jeziku) pokriva celu oblast razvoja drajvera na Linux operativnom sistemu i preporučuje se studentima kao dodatna literatura.

Radni kalendar (po nedeljama)

Radna nedelja Predavanja Laboratorijske vežbe
1 Embedded sistemi i real-time sistemi (ppt) /
2 Uvod u real-time operativne sisteme (RTOS) (pptpdf)

Linux operativni sistem (desktop okruženje, osnovni alati, tekst editori i kompajleri, shell skripte)

Makefile
 3 Procesi (pptpdf

Razvojno okruženje LPC2468 OEM

Primer aplikacije sa komentarima

Dokumentacija za PCA9532

LPC2468OEM_schematic

LPC2468OEM_BaseBoard_schematic

4 Sinhronizacija i deljenje resursa (pdf)  Ocenjivanje : Jednostavna aplikacija sa tasterima i LED diodama.

Makefile.txt

 

(promeniti mu naziv u Makefile jer nije bilo moguce uploadovati ga sa nazivom Makefile)

Uputstvo za kompajliranje i pokretanje aplikacije

5 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (I/O operacije)
Zavrsavanje zadatka 1 (ocenjivanje)
6 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (Rad sa stringovima

Zadatak 2 (I/O operacije, rad sa stringovima) ocenjivanje

7

RTOS-napredni kernel objekti (pdf)

Redovi poruka u Linux-u (zip)

Zadatak 2  ocenjivanje
8

RTOS-napredni kernel objekti (nastavak)

Redovi poruka u Linux-u (nastavak)

Zadatak 2 ocenjivanje

 

9 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa serijskim portom Zadatak 3 (Serijska komunikacija) ocenjivanje
10 Rad sa serijskim portom (nastavak) Zadatak 3  ocenjivanje
11 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (rad sa mrežnim aplikacijama, klijent/server struktura) Zadatak 3  ocenjivanje
12 Rad sa višestrukim nitima izvršavanja (Multithreading) Zadatak 4 (Mrezna komunikacija, klijent/server) ocenjivanje
13 Razvoj GCC Linux embedded aplikacija (multi-threading aplikacije) Zadatak 4  ocenjivanje
14 Teorijski kolokvijum Zadatak 4  ocenjivanje

 Napomena: crvenom bojom u tabeli iznad su označena predavanja koja su podrška za vežbe-gradivo predavano tih nedelja neće dolaziti na teorijskim kolokvijumima.

Spisak ispitnih pitanja

Osvojeni poeni (generacija 2017/2018)

 

Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa
02.07.2018.  (11. Jul 2018)
Februarski ispitni rok, rezultati  (12. Feb 2018)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 2 of 2