OSS-ET: Industrijska elektronika

  Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI28
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavnici:

 

Asistenti:

Dr Vladimir Rajs  
Dr Miodrag Brkić
kancelarija: 311, blok F

e-mail: 

   
 

 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

   

 Način polaganja ispita


Poeni se mogu sakupiti na kolokvijumima, prilikom ocenjivanja na vežbama, kao i na ispitu.

Da bi se ispit smatrao položenim, potrebno je sakupiti ukupno 55 poena ukupno (pri čemu je potrebno osvojiti minimalno 50% poena na svim kolokvijumima ili ispitu).

  

 

Materijal za predavanja:

 

 I deo: 

  

Materijal za Vežbe:

I deo: PLC

1.Primena i programiranje OMRON programibilnih logičkih kontrolera (verzija iz decembra 2017) link

II deo: ARDUINO

ARDUINO upustvo link

Primeri -Serijska ... link

LCD displej + tastatura link

 LED+ENKODER link