OSS-ET: Računarsko projektovanje elektronskih kola

 Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: ETI30
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavnici:

 

Asistenti:

Dr Vladimir Rajs  
Dr Miodrag Brkić
 kancelarija: 311, blok F

 e-mail: 

   
 

 kancelarija 310b, blok F

 e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs

   

 Način polaganja ispita


Poeni se mogu sakupiti na kolokvijumima, prilikom ocenjivanja na vežbama, kao i na ispitu.

Da bi se ispit smatrao položenim, potrebno je sakupiti ukupno 55 poena ukupno (pri čemu je potrebno osvojiti minimalno 50% poena na svim kolokvijumima ili ispitu).

  

Materijal za predavanja:

 

 I deo: 

 

Materijal za Vežbe:

I deo -Microcap : 

1. Materijal za vežbe iz Microcapa link

2. Microcap skripta -opšte link