Uvod u digitalnu i mikroracunarsku elektroniku

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E136d
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

  

Predavanja: Vežbe:
dr Predrag Teodorović, docent msc Nikola Laković
  dr Miodrag Brkić, asistent
 

 

   

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IV semestra na smeru za Komunikacione tehnologije i obradu signala i na smeru za Elektroenergetiku.

Način polaganja ispita

Predispitne obaveze se odnose na poene koje studenti mogu osvojiti isključivo na laboratorijskim vežbama u toku semestra.

Predispitne obaveze - ocenjivanje na laboratorijskim vežbama:

  • I deo gradiva (Uvod u digitalnu elektroniku) : zadaci u Logisim-u 25 poena
  • I deo gradiva (Uvod u mikroračunarsku elektroniku) : programiranje Arduino razvojnog okruženja 25 poena

Na kolokvijumima (u svakoj školskoj godini se organizuju dva kolokvijuma) i redovnim ispitnim rokovima studenti mogu da osvajaju poene:

  • I kolokvijum: teorija (Uvod u digitalnu elektroniku) 25 poena 
  • II kolokvijum: teorija (Uvod u mikroračunarsku elektroniku) 25 poena

Ispit se smatra položenim kada je ukupan broj sakupljenih poena 51 (predispitne obaveze i poeni sakupljeni na kolokvijumima/ispitnim rokovima).

Student koji je položio ispit i pri tome je već polagao oba teorijska dela (T1 i T2) ima pravo da popravlja svaki od ta dva dela JEDNOM bez poništavanja prethodno osvojenih poena. U slučaju popravljanja prihvata se broj osvojenih poena ukoliko je veći od prethodno osvojenih, u suprotnom ostaje broj poena osvojenih pre popravljanja. Ukoliko student popravlja oba dela teorije, nije neophodno da ih popravlja u istom ispitnom roku. 

 


Materijal za predavanja i laboratorijske vežbe

I deo: 

1. Logička kola, Bulova algebra i logičke funkcije (PDF)

2. Standardne forme i minimizacija logičkih funkcija (PDF)

3. Brojni sistemi, binarna aritmetika i aritmetička kola (PDF)

4. Standardne kombinacione mreže (PDF)

5. Bistabilna kola, registri i memorije (PDF)

6. Brojači i konačni automati (PDF , 4-bitni integrisani brojač)

7. Diodna i CMOS logička kola (PDF)

Kombinacione mreže - osnovna kola u LogiSim-u

Vezba 7, zadatak 1: zip

Primer prvog kolokvijuma

Jos jedan primer kolokvijuma

II deo:

1. Arhitektura procesora (PDF, prezentacija)

2. Organizacija memorije (PDF)

3. Ulazno-izlazni podsistem (PDF, prezentacija)

4. Sistem prekida (PDF, prezentacija)

5. Serijski komunikacioni protokoli (PDF, prezentacija)

 Primer drugog kolokvijuma

Jos jedan primer drugog kolokvijuma 

 

Uputstvo i jеzičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF

Uputstvo za ekspanzionu ploču sa LCD displejom i tastaturom (PDF)

Uputstvo za ekspanzionu ploču sa 7SEG (PDF) + biblioteka (ZIP)

Softver

LogiSim - program za simulaciju digitalnih sistema

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino

Online simulator za Arduino

WinLogiLab (program koji pokriva kompletan kurs iz digitalne elektronike) 

Filter     Redosled     Prikaži # 
Naslov elementa
06.07.2018.  (11. Jul 2018)
19.06.2018.  (20. Jun 2018)
Drugi kolokvijum (07.06.2018.)  (12. Jun 2018)
05.05.2018. (prvi teorijski kolokvijum) - rezultati  (08. May 2018)
Vežbe u nedelji 02.04. - 05.04.  (02. Apr 2018)
16.09.2017. (Oktobarski rok)  (26. Sep 2017)
05.09.2017.  (08. Sep 2017)
06.07.2017.  (11. Jul 2017)
Junski ispitni rok (održan 19.06.2017.)  (20. Jun 2017)
Drugi teorijski kolokvijum  (14. Jun 2017)
Grupne konsultacije pred drugi teorijski kolokvijum  (06. Jun 2017)
Rezultati prvog kolokvijuma  (10. May 2017)
Grupne konsultacije pred teorijski kolokvijum  (21. Apr 2017)
01.10.2016.  (05. Oct 2016)
Septembarsko/oktobarski rok, 15.09.2016.  (20. Sep 2016)
01.09.2016. (septembarski ispitni rok)  (05. Sep 2016)
Julski rok, 07.07.2016.  (06. Jul 2016)
16.06.2016.  (16. Jun 2016)
Drugi kolokvijum i konačne ocene  (13. Jun 2016)
Drugi teorijski kolokvijum  (08. Jun 2016)
Rezultati prvog kolokvijuma (školska godina 2015/2016)  (28. Apr 2016)
Prvi kolokvijum - 21.04.2016.  (20. Apr 2016)
Februar 2016.  (10. Feb 2016)
24.10.2015.  (26. Oct 2015)
24.09.2015.  (30. Sep 2015)
12.09.2015.  (21. Sep 2015)
28.08.  (07. Sep 2015)
Tabela sa osvojenim poenima  (08. Jul 2015)
05.07.2015.  (08. Jul 2015)
Junski ispitni rok, upisane ocene  (01. Jul 2015)
18.06. junski rok, T2 kolokvijum + T1  (29. Jun 2015)
Prvi kolokvijum, 30.04.2015.  (08. May 2015)
 
<< Početak < Prethodna 1 Sledeća > Kraj >>
Rezultati 1 - 32 of 32