Mikroprocesorska elektronika (Mehatronika)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM300
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

 

 

Nastavnik:   Asistenti:
dr Rastislav Struharik, vanredni profesor   msc. Nikola Laković, istraživač pripravnik
    msc Damjan Rakanović
     

 

 

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku V semestra na odseku za Mehatroniku.

Način polaganja ispita

Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

 

 

Raspored polaganja teorijskog kolokvijuma 1

Teorijski kolokvijum 1 biće održan u utorak, 19.12.2017., u sali 201 sa početkom u 10:15. Studenti će biti podeljeni u dve grupe, prema sledećem rasporedu:

Raspored polaganja kolokvijuma.

  

Bodovno stanje

Bodovno stanje nakon julskog ispitnog roka 2018.

Bodovno stanje.

  

Materijal za polaganje ispita

Predavanja

Beleške sa predavanja #1.

Beleške sa predavanja #2.

Beleške sa predavanja #3.

Beleške sa predavanja #4.

Beleške sa predavanja #5. 

Beleške sa predavanja #6.

Beleške sa predavanja #7.

Beleške sa predavanja #8.

Beleške sa predavanja #9.

Beleške sa predavanja #10. 

Beleške sa predavanja #11.

Beleške sa predavanja #12.

 

Spisak teorijskih pitanja.

 

Vežbe


1. nedelja - Uputstvo i jezičke reference za Arduino razvojni sistem (PDF)

2. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

3. nedelja - LCD displej + tastatura (PDF)

4. nedelja - Zadaci za vežbu (PDF)

5. i 6. nedelja - 4x7SEG displej + LED diode + tasteri + prekidači (PDF)

7. nedelja - Laboratorijski kolokvijum 1

8. i 9. nedelja - Tajmeri i prekidi (PDF)

 Softver

Arduino IDE - softversko razvojno okruženje za Arduino

Arduino simulator

Eclipse IDE + WinAVR + AVRDude uputstvo za instalaciju (PDF)