Analogna mikroelektronska kola

Osnovne informacije o predmetu

Šifra predmeta:  EM301A

ESPB poena: 6

Fond časova: 3 + 2 + 1 (ili 3 + 3)

Predmetni nastavnik: Kalman Babković

Na ovom predmetu u sklopu nastave izvodi se:

  • Predavanja
  • Auditorne vežbe
  • Laboratorijske vežbe (5 nedelja u toku semestra)

Način polaganja ispita:

  • Ispit (do 100 poena)
  • Umesto ispita, mogu se polagati 2 kolokvijuma od kojih svaki nosi do 50 poena
  • Nagradni poeni se mogu osvojiti redovnim dolaskom na nastavu i na laboratorijskim vežbama (do 10 poena)

Literatura:

  • Dr Miloš Živanov: Elektronika - pojačavačka kola, teorija i zadaci
  • Dr Miloš Živanov: Elektronika - elektronske komponente

Dodatni zadaci za vežbu

Pojačavači snage:

Integrator:

Oscilatori:

Materijal za laboratorijske vežbe

Pripreme za vežbe:

Dodaci:

Sve navedene dokumente koji se tiču laboratorijskih vežbi možete preuzeti i kao objedinjenu arhivu.