Digitalni mikrokontroleri

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM305
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Predavanja:

dr Ivan Mezei, docent

Vežbe:

mr Milan Nikolić

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz izbornog predmeta Digitalni mikrokontroleri odvijala se u toku VI semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku do 2016. godine kada ga zamenjuje predmet Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere.

Materijal za laboratorijske vežbe i polaganje ispita

 

Praktikum

 

 

Dodatni materijali

Dijagram stanja za vežbu 8.

Real-Time operativni sistem FEMTOS (zip) - Funkcionalni Edukativni Multi-Tasking Operativni Sistem.

Ulazno/izlazni (zip) podsistem.

Multipleksni displej i tastatura (zip)

Simulator makete (V1.57) za laboratorijske vežbe (za Keil C51 kompajler).

Uputstvo za simulator.


Dodatno:

FEMTOS_FSM - Kooperativni sistem realizovan primenom mašine konačnih stanja