Laboratorijske vežbe iz elektronike

Osnovne informacije o predmetu

Šifra predmeta:  EM308A

ESPB poena: 3

Fond časova: 0 + 2

Predmetni nastavnik: Kalman Babković

Na ovom predmetu u sklopu nastave izvodi se:

U toku semestra radi se pet laboratorijskih vežbi.

Način polaganja ispita:

Nakon odrađenih vežbi, polaže se laboratorijski kolokvijum na osnovu kog se formira konačna ocena. Na kolokvijumu svaki student izvlači jedan zadatak (pitanje) koji se tiče jedne od pet urađenih vežbi. Zadatak nije opširan, obuhvata deo određene laboratorijske vežbe.

Literatura:

Pripreme za laboratorijske vežbe:

Dodatna uputstva vezana za laboratorijske vežbe:

Merenja na pojačavaču 

Stare pripreme za Laboratorijske vežbe iz elektronike koje su važile prethodnih godina (školska 2011/2012 i ranije) dostupne su preko sledećih linkova:

Vežba 1; Vežba 2; Vežba 3; Vežba 4; Vežba 5