Laboratorijske vežbe iz elektronike

U okviru ovog predmeta, radi se pet laboratorijskih vežbi. Nakon odrađenih vežbi, polaže se laboratorijski kolokvijum na osnovu kog se formira konačna ocena. Na kolokvijumu svaki student izvlači jedan zadatak (pitanje) koji se tiče jedne od pet urađenih vežbi. Zadatak nije opširan, obuhvata samo deo određene laboratorijske vežbe.

Pripreme za laboratorijske vežbe:

Dodatna uputstva vezana za laboratorijske vežbe:

Merenja na pojačavaču 

Stare pripreme za Laboratorijske vežbe iz elektronike koje su važile prethodnih godina (školska 2011/2012 i ranije) dostupne su preko sledećih linkova:

Vežba 1; Vežba 2; Vežba 3; Vežba 4; Vežba 5