RF i mikrotalasna elektronika

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta:  
Broj ESPB:  
Broj casova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavnik:

 

Asistenti:

 
 
   
 
     
Konsultacije:    
četvrtak: 10:00-12:00    

 

Prema novom nastavnom planu uskladenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz

predmeta RF i mikrotalasna elektronika odvija se u toku VII semestra

na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije

na studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika, usmerenje Mikroelektronika.

 

Nacin polaganja ispita

O predmetu

 

Materijal za polaganje ispita

Uvod (handouts, slides)

Članak o istorijatu mikrotalasa

Vodovi 1 (handouts, slides)

Vodovi 2 (handouts, slides)

Smith Chart full resolution

Vodovi 3 (handouts, slides)

Microstrip lines

Rezonatori 1 (handouts, slides)

Rezonatori 2 (handouts, slides)

Filtri 1 (handouts, slides)

Filtri 2 (handouts, slides)

Filtri 3 (handouts, slides)

 

Vežbe

 

Rezultati ispita i kolokvijuma

 

Ostalo

Predavanje prof. Ian Hunter-a