Centri Štampaj E-pošta

Na katedri za elektroniku je otvoren Centar za integrisane mikrosisteme i komponente.

U okviru katedre formirana je i grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku.