Izvođenje nastave Štampaj E-pošta

Jedan od pet smerova na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije je Smer za mikroračunarsku elektroniku, na kojem studenti stiču fundamentalna i praktična znanja iz raznih oblasti elektronike (mikroprocesorska i računarska elektronika, računarski hardver, integracija hardvera i softvera, diskretni signali i algoritmi, projektovanje analognih i digitalniih integrisanih kola, mikroelektronika, nanoelektronika, optoelektronika, primenjena elektronika, mikrotalasna tehnika).


Naši studenti mogu izabrati jedno od tri usmerenja:

Mikroelektronika
Embeded sistemi i algoritmi
Primenjena elektronika.

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije ima vodeću ulogu u tehnološkom razvoju Vojvodine i Srbije kroz obrazovanje visoko kompetentnih inženjera i istraživača i generisanje novih fundamentalnih i aplikativnih znanja u oblasti elektrotehnike, u skladu sa najvišim evropskim standardima. Studije na Departmanu su organizovane u četiri stepena:

• Osnovne strukovne studije
• Osnovne akademske studije - Bachelor
• Diplomske akademske - master studije
• Doktorske studije