Institut Mihajlo Pupin Štampaj E-pošta

Studenti imaju priliku da posete Institut Mihajlo Pupin, firmu koja ima oko 500 zaposlenih i već preko 50 godina predstavlja vodeći institut u zemlji i jugoistočnoj Evropi u oblasti istraživanja, razvoja, projektovanja, inženjeringa i proizvodnje u oblasti elektronike, automatike i ICT-a.
Prilikom obilaska zaposleni inženjeri elektrotehnike objašnjavaju studentima pojedine segmente i problematiku njihovog posla.

Na sledećim slikama su prikazani detalji prilikom posete studenata. Kompletan materijal sa svim slikama i video zapisima počev od 2002 god. možete dobiti da snimite kod Miloša Slankamenca.