Iritel Štampaj E-pošta

Studenti imaju priliku da posete IRITEL A.D, firmu koja ima 200 zaposlenih i već 40 godina predstavlja vodeću kuću u zemlji u oblasti istraživanja, razvoja, projektovanja, inženjeringa i proizvodnje u oblasti elektronike i telekomunikacija.
Prilikom obilaska zaposleni inženjeri elektrotehnike objašnjavaju studentima pojedine segmente i problematiku njihovog posla.

Na sledećim slikama su prikazani detalji prilikom posete studenata. Kompletan material sa svim slikama i video zapisima počev od 2002 god. možete dobiti da snimite kod Miloša Slankamenca.