Novkabel ad Štampaj E-pošta

Studenti prilikom posete fabrike kablova NOVKABEL AD obilaze odeljak firme MIKROKABEL i Laboratoriju za optoelektroniku. Studenti se dele u više manjih grupa i imaju priliku da vide pogone za proizvodnju kablova malih dimenzija poprečnog preseka i optičkih kablova, instrumente i način testiranja njihovih karakteristika i primenu. Prilikom obilaska zaposleni inženjeri i tehničari objašnjavaju studentima pojedine segmente i problematiku njihovog posla.
Široku primenu provodnici i kablovi Mikrokabela nalaze u elektro-industriji, elektronici, avioindustriji, brodarstvu, telekomunikacijama, vojnoj industriji, građevinarstvu, domaćinstvima, itd.
Fabrika Mikrokakabel proizvodi i optičke kablove koji su najsavremenije i najefikasnije rešenje za prenos velike količine podataka u oblasti telekomunikacija i računarskih mreža.
Optička vlakna su izazvala veoma veliko interesovanje zbog svojih dobrih osobina, kao i razvoj čitave jedne grane industrije vezane za fiber optičke komunikacije. Počevši od proizvodnje optičkih vlakana, preko kablovske industrije do proizvodnje aktivnih i pasivnih optoelektronskih komponenti i prateće opreme za komunikacione sisteme.
LABORATORIJA ZA OPTOELEKTRONIKU je oformljena u okviru usmerenja Primenjena elektronika na Katedri za elektroniku i potreba predmeta Optoelektronika, pri čemu poseduje prostorije u Mikrokabel-u. Ova laboratorija poseduje merne instumente poslednje generacije za ispitivanje optičkih vlakana i laserskih izvora, karekterizaciju WDM mreža i kalibraciju optičkih uređaja. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti savremene optoelektronike i optičkih komunikacionih sistema. Takođe, laboratorija i instrumenti se koriste u oblasti istraživačkog rada i za saradnju sa privredom.
Na sledećim slikama su prikazani detalji prilikom posete studenata. Kompletan material sa svim slikama i video zapisima počev od 2002 god. možete dobiti da snimite kod Miloša Slankamenca.