Eurobot Štampaj E-pošta
EUROBOT je međunarodno takmičenje mladih, pretežno studenata, iz robotike koje se održava svake godine, u maju mesecu. Prvo takmičenje je održano 1994. godine, uz učešće devet ekipa iz četiri zemlje, a danas je mnogo masovnije i okuplja takmičare iz preko trideset država Evrope i bliže okoline. Francusko takmičenje je brzo preraslo u neku vrstu evropskog takmičenja, tako da su domaćini bili osim Francuske i Švajcarska, Italija i Nemačka.
Na takmičenju mogu da učestvuju najviše po tri ekipe iz svake zemlje, tako da zemlje koje imaju više ekipa organizuju svoja izborna takmičenja (Nacionalne kupove) na kojima će biti izabrani njihovi predstavnici. U ovom trenutku nacionalna takmičenja imaju samo Francuska, Švajcarska, Belgija, Španija, Nemačka, Austrija, Češka i Srbija. Najimpresivnije je francusko nacionalno takmičenje na kojem učestvuje preko 180 ekipa.
Naši nacionalni timovi su na EUROBOT takmičenju učestvovali 7 puta i uvek su postizali zapažen uspeh - 2003. godine osvojili su 5-to mesto u Evropi, dok su 2006-te godine mestu Katanija na Siciliji naše tri ekipe zauzele 3-će, 6-to i 11-to mesto, što nas svrstava u red veoma uspešnih zemalja.
Pošto je robotika oblast koja povezuje mehaniku i elektroniku i izrada robota povećava praktična iskustva iz ovih disciplina, studenti su veoma zainteresovani za ovo takmičenje. Svake godine sve je više studenata koji učestvuju u procesu izrade robota, a razlozi su iskustvo i olakšano polaganje ispita i projekata koji su povezani na bilo koji način sa robotikom (mehatronika, projektovanje elektronskih kola, primenjena elektronika i dr.). Činjenica je da svi najbolji studenti ne prave robote, ali su svi studenti koji to rade deo ove kategorije.
Specifičnost takmičenja EUROBOT je da se svake godine prave roboti sa potpuno novim karakterstikama. Sudijski komitet EUROBOT-a u septembru formuliše zadatak radi čijeg rešavanja ekipe tokom naredne školske godine treba da naprave robote. Važno je napomenuti da su tokom meča roboti potpuno autonomni, kako u energetskom tako i u upravljačkom smislu, tako da posle starta potpuno sami obavljaju zadatak i rešavaju sve probleme.
 
Ovde možete videti zadatke koje su prethodne generacije studenata rešavale i fotografije sa takmičenja:
 
Izaberite takmičenje: