Elektrijada Štampaj E-pošta

Elektrijada je popularni naziv za godišnje susrete studenata elektrotehničkih fakulteta. Prvi put je održana pre otprilike 50 godina i okupila je studente elektrotehničkih fakulteta sa prostora bivše SFRJ. Tradicija se nastavlja i do današnjih dana. Tokom godina, broj učesnika je varirao da bi se u jednom trenutku sveo na učesnike iz Srbije i Crne Gore. Poslednjih godina, sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo, ponovo se priključuju učesnici iz bivših republika SFRJ. Osim njih, gostuje i izvestan broj studenata iz drugih Evropskih zemalja (Bugarska, Poljska...).

Na samoj Elektrijadi, studenti se takmiče u sportskim i naučnim disciplinama. Broj disciplina iz obe kategorije je u porastu iz godine u godinu. Studenti smera za mikroračunarsku elektroniku se redovno takmiče u naučnim disciplinama Elektronika 1 (linearna elektronika) i Elektronika 2 (impulsna elektronika). Naravno, imaju mogućnost da se takmiče i iz drugih naučnih disciplina koje su u vezi sa predmetima koje su slušali.
Veoma važan element Elektrijade je druženje i upoznavanje sa studentima koji studiraju na drugim univerzitetima. U opuštenoj atmosferi Elektrijade stvaraju se dugotrajna poznanstva.
 
Uspeh ekipe sa FTN (smera za mikroračunarsku elektroniku) na nekoliko poslednjih elektrijada:
 
Godina Elektronika 1 (linearna elektronika Elektronika 2 (impulsna elektronika)
2006. 3. 2.
2007. 2. 1.
2008. 2. 1.
2009. 3. 2.