Master akademske studije Štampaj E-pošta

Studijski program diplomskih akademskih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija pod istim nazivom na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Nastavni plan i program usklađen je sa najnovijim naučnim saznanjima i Bolonjskim preporukama.

Nastava na diplomskim akademskim studijama traje jednu godinu (60 ESPB bodova) u okviru koje studenti rade diplomski - master rad. Studenti koji uspešno završe diplomske studije dobijaju diplomu Diplomirani inženjer – Master Elektrotehnike i računarstva.

Studenti biraju jednu od tri studijske grupe:

Radi obezbeđenja visokog kvaliteta studija, studenti diplomskih akademskih studija obavezni su da objave bar jedan naučni ili stručni rad na domaćoj ili međunarodnoj konferenciji iz oblasti iz koje rade diplomski – master rad. Planiranje, pisanje i objavljivanje rada je dobra priprema za studente koji se opredele za dalje naučno usavršavanje na doktorskim studijama.

Nastavni planovi i programi u okviru ovog studijskog programa obezbeđuju studentima mogućnost usvajanja neophodnih naučnih i stručnih znanja iz oblasti elektroenergetike, energetske elektronike, električnih mašina, elektronike, telekomunikacija i obrade signala i instrumentacija i električnih merenja, i omogućava studentima uspešno uvodenje u naučno-istraživački rad.

Akcenat na ovom studijskom programu stavljen je na rad u manjim grupama u savremeno opremljenim eksperimentalnim laboratorijama ili računarskim učionicima prilagođenim za uspešan naučno-istraživački rad u oblasti elektrotehnike i računarstva.