Stepen studija Štampaj E-pošta

Studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije sačinjen je na osnovu savremenih naučnih saznanja u oblasti Elektrotehnike i računarstva po ugledu na slične studijske programe vodećih univerziteta u svetu i usklađen je sa Bolonjskim preporukama i strategijom tehnološkog razvoja AP Vojvodine i Republike Srbije.

Nastava na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine, a izrada završnog (bachelor) rada predvidena je u osmom semestru.

Na studijski program svake godine upisuje se obično 200 studenata. Studenti koji uspešno završe ovaj studijski program dobijaju diplomu inženjera Elektrotehnike i računarstva, pri čemu se u diplomu upisuje naziv studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Studijski program pruža studentima mogućnost usvajanja neophodnih znanja, veština i praktičnih iskustava u oblastima elektroenergetskih sistema, energetske elektronike, električnih mašina, elektronike, komunikacionih tehnologija, obrade signala, instrumentacija i električnih merenja. Stečena znanja i veštine omogućavaju diplomiranim studentima da uspešno odgovore zahtevima tržišta i ekonomije zasnovane na znanju u oblasti savremene elektrotehnike i računarstva.

Nastavu iz stručno-aplikativnih i naučno-stručnih predmeta izvode nastavnici sa Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je matičan i odgovoran za studijski program. Nastavu iz teorijsko-metodoloških i akademsko-opšte obrazovnih predmeta izvode nastavnici sa drugih departmana Fakulteta tehničkih nauka. Praktičan deo nastave izvodi se u savremenim i dobro opremljenim laboratorijama u kojima se studenti osposobljavaju za praktično rešavanje inženjerskih problema.