Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4505

Home News

News

STUDIJSKE GRUPE (USMERENJA)

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU

NAŠ YOUTUBE KANAL

ELEKTRIJADA

Elektrijada je popularni naziv za godišnje susrete studenata elektrotehničkih fakulteta. Prvi put je održana pre otprilike 50 godina i okupila je studente elektrotehničkih fakulteta sa prostora bivše SFRJ. Više informacija…