Ana Joža


Zvanje: istraživač saradnik
Titula: diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 310b
Telefon: 021/485-2540
E-mail: anajoza@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72