Dr Blaž Nelu


Zvanje: stručni saradnik - laborant VSS
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN - Blok F, 2. sprat, kabinet 205
Telefon: 021/485-2543
E-mail: nelu@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72