Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 5.2.2019.

Rezultate možete pronaći na sledecem linku.. Katedra za elektroniku, Miloš Arbanas

Rezultati ispita iz IDEK-a i IE 28.10.2018.

Rezultate možete pronaći na sledećem linku. Katedra za elektroniku, Miloš Arbanas

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz Uvoda u elektroniku (E1, MER)

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz Uvoda u elektroniku (E1, MER).

[OAS] Analogna elektronika – Mehatronika

Rezultati ispita: oktobar_produženi2 Uvid u radove (teorija i zadaci), kao i upis ocena je u petak 20.10.2019. u 12h.

Drugi kolokvijum iz Uvoda u elektroniku (E1, MER)

Drugi kolokvijum iz Uvoda u elektroniku će se održati u subotu 12.01.2019. u amfiteatrima A1, A2, A3 i A4 s početkom od 19h.

[OAS] Analogna elektronika – Mehatronika

Rezultati kolokvijuma: ae_2019 Stari: ae_2019_stari Uvid u radove je u sreda 11h u kancelariji 401, kula 4. sprat.

[OAS] Analogna elektronika – Mehatronika

Rezultati ispita: AE_oktobar_I_rezultati_2019 Uvid u radove (teorija i zadaci), kao i upis ocena je u ponedeljak 30.9.2019. od 11 do 11:30h.

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku održanog 28.06.2019.

Rezultati ispita iz Uvoda u elektroniku održanog 28.06.2019.

Spisak studenata za lab. vežbe iz Uvoda u elektroniku 2018 – ME

Poštovane koleginice i kolege, pogledajte spisak studenata za laboratorijske vežbe iz predmeta Uvod u elektroniku, za studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (smer Mikroračunarska elektronika...

Rezultati ispita iz Medicinske elektronike 08.04.2019. (BMI)

Rezultati ispita iz Medicinske elektronike 08.04.2019. (BMI)

NAŠI PRIJATELJI