Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4505

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Rezultati jul 2022.-Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate možete pogledati u prilogu. Za uvid u radove javiti se na mejl kika995@gmail.com za digitalni deo, za analogni deo na babicsladjana99@gmail.com. Oni studenti koji su...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate septembarskog-2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Rezultati jun 2022.-Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate možete pogledati u prilogu. Za uvid u radove javiti se najkasnije u četvrtak 7.7.2022. za digitalni deo na mejl kika995@gmail.com, za analogni deo...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

U prilogu možete pogledati rezultate ispita održanog 27.4.2023. Praktikum_april2023  

Praktikum: inženjerski alati u elektronici – rezultati 1.9.2022.

Rezultate možete pogledati u prilogu. Za uvid u radove javiti se na mejl kika995@gmail.com za digitalni deo, za analogni deo na babicsladjana99@gmail.com. Oni studenti koji su...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog1 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultati ispita su u prilogu. Praktikum_januar2024

Rezultati ispita Praktikum: inženjerski alati u elektronici 10.2.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita. Rezultati februar 2023

Praktikum: inženjerski alati u elektronici 15.9.2022.

Rezultate možete videti u prilogu. Praktikum_oktobar2022

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU