Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-4505

Praktikum: inženjerski alati u elektronici 15.9.2022.

Rezultate možete videti u prilogu. Praktikum_oktobar2022

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate septembarskog-2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici 22.9.2022.

Rezultate možete pogledati u prilogu. Praktikum_oktobar1_2022

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Praktikum: inženjerski alati u elektronici 29.9.2022.

Rezultate ispita možete pogledati u prilogu. Praktikum_okt2_2022

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog1 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Rezultati ispita – Praktikum: inženjerski alati u elektronici

U prilogu su rezultati ispita održanog 27.1.2023. ispit

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultate oktobarskog2 roka možete videti u prilogu. Svaki deo ispita nosi po 50 poena, a da bi se deo ispita položio potrebno je imati minimum...

Rezultati ispita Praktikum: inženjerski alati u elektronici 10.2.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita. Rezultati februar 2023

Praktikum: inženjerski alati u elektronici

Rezultati ispita su u prilogu. Praktikum_januar2024

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU