Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

UNS Pravilnik bliži minimalni uslovi za izbor u zvanja – jun 2020

PRAVILNIK O BLIŽIM MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU (objavljeno u junu 2020.).

UNS Pravila doktorskih studija – jun 2020

Pravila doktorskih studija (objavljeno u junu 2020.).

Kategorizacija naučnih časopisa – jun 2020

Kategorizacija naučnih časopisa (objavljeno u junu 2020.).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR NASTAVNIKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR NASTAVNIKA (poslato iz OPŠTE službe 08.07.2019): Prijava na konkurs (predlog obrasca u prilogu); Biografiju sa bibliografijom; Fotokopije radova; Drugi dokazi...

Kategorizacija časopisa – april 2019

Kategorizacija časopisa

UNS Pravila doktorskih studija 2018

Pravila doktorskih studija

UNS Pravilnik bliži minimalni uslovi za izbor u zvanja 2018

PRAVILNIK O BLIŽIM MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

UNS_Pravilnik_o_ priznavanju_stranih_visokoškolskih_isprava

PRAVILNIK O VREDNOVANJU STRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA I PRIZNAVANJU STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA

UNS_Pravilnik Sticanje Zvanja 2018

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU STICANJA ZVANJA I ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Pravilnik o izvodjenju nastave

Pogledajte pravilnik o izvođenju nastave.

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU