Katedra za elektroniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

Home Zapisnici sa NNV veća katedre

Zapisnici sa NNV veća katedre

2018 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2018 godine.

2017 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2017 godine.

2016 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2016 godine.

2015 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2015 godine.

2014 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2014 godine.

2013 – zapisnici sa NNV

Zapisnici sa nastavno naučnog veća (NNV) Katedre za elektroniku iz 2013 godine.

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU