Godišnje zahvalnice DEET-a za 2023. dodeljene kompanijama

U četvrtak, 21. decembra 2023. godine, u amfiteatru Naučno-tehnološkog parka, održana je Svečana sednica Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, kojoj su prisustvovali zaposleni na Departmanu, predstavnici kompanija sa kojima smo najviše sarađivali u prethodnoj godini, kao i naši dragi penzioneri. Nakon pregleda najznačajnijih aktivnosti i rezultata koji su postignuti, dodeljene su tradicionalne nagrade zaposlenima koji su se najviše istakli u toku 2023. godine, kao i kompanijama koje su dale najveći doprinos razvoju naših studijskih programa. Članovi Kolegijuma su izrazili najiskrenije čestitke dobitnicima nagrada i pozvali sve da u narednoj godini nastave sa odličnim radom u nastavi i istraživanjima.

Katedra za elektroniku je za 2023 zahvalnicu dodelila kompaniji Robert Bosch d.o.o.

U ime kompanije nagradu je primio gospodin Lazar Mladenović, Head of Bosch Engineering Center Belgrade.


Još jednom se zahvaljujemo kompaniji Robert Bosch d.o.o. i nadamo se da ćemo nastaviti da sarađujemo na obostrano zadovoljstvo.