OSS OIEE: Digel 09.04.2019. – rezultati ispita

Ispit su položili:

r.b. indeks poena ocena
1. ES 7/2017 51 6
2. ES 8/2017 58 6
3. ES 7/2018 56 6

Radovi se mogu pogledati u petak, 12.4., od 14h do 15h