OSS – Rezultati ispita iz Digitalne elektronike

Rezultati ispita iz Digitalne elektronike za studente Osnovnih strukovnih studija, ET i OIEE.

OSS OIEE – Korekcija:

r.b. indeks poena ocena
4 ES 7/2015 71 8

Na spisku su samo studenti koji su položili ispit.

Radovi se mogu pogledati u utorak, 29. januara, posle 13h.