Raspored nadoknade i popravnog LK iz MPE (OAS, E1)

NAdoknada i popravni LK iz MPE će biti održani 17.2. u 11h u salama AR1 na FTN, kao i sledećim salama u NT parku 107L, 112L i 113L prema rasporedu.