Rezultati ispita iz RSDMK (OAS, E1)

Rezultati su:

EE171/2013 K1=14, K2=17, ocena 8

EE213/2016 K2=11, ocena 6

EE97/2016 K2=13, ocena 6

EE172/2016 K1=24

Upis ocena je u ponedeljak u 10h u F309.