Čedo Žlebič


Zvanje: istraživač saradnik
Titula: doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Kancelarija: FTN - Mašinski institut, MI V4-5
E-mail: cedoz@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72