Damjan Rakanović


Zvanje: asistent-master
Titula: diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva
Kancelarija: FTN - Blok F, 3. sprat, kabinet 301
Telefon: 021/485-2537
E-mail: rdamjan@uns.ac.rs
Fax: 021/47 505 72